Декларацията за защита на личните данни

Декларацията за защита на личните данни

Защитата на личните данни е от голямо значение за фирма ЛАГУНА ТУРС ООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Фирма ЛАГУНА ТУРС ООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

ЛАГУНА ТУРС ООД

Държава България
гр.Свети Влас, ул Одеса 1, хотел Лагуна ет5
управител: Милена Веселинова Радоева

Упълномощен представител ……………………….
Регистрационен номер по ДДС: BG102150793

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в офиса на фирмата в Св.Влас на следните информационни носители: хартиен носител и на електронен такъв: база данни, имейл акаунти.

Кой има достъп до Вашите данни

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън ЛАГУНА ТУРС ООД. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете ЛАГУНА ТУРС ООД , след което Вашите лични данни ще ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост:
Когато ЛАГУНА ТУРС ООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение. Имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате клиентски профил в ЛАГУНА ТУРС ООД, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от ЛАГУНА ТУРС ООД по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
* имате резервация за почивка при нас,по която още не сте настанен

* имате неуреден дълг към ЛАГУНА ТУРС ООД, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
* ако сте били настанени в нашите апаратаменти, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата транзакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на ЛАГУНА ТУРС ООД. ЛАГУНА ТУРС ООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия „Лагуна Турс” ООД профил

Право на ограничение
Имате право да поискате ЛАГУНА ТУРС ООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на ЛАГУНА ТУРС ООД, ние ще ограничим обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, ЛАГУНА ТУРС ООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако ЛАГУНА ТУРС ООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на marketing@dineviresort.bg.

Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на marketing@dineviresort.bg и да напишете CЗД като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че ЛАГУНА ТУРС ООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

3.1. Политика за поверителност при онлайн резервации

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн резервиране на почивка, като обработваме Вашите резервации и при анулиране на същите, чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на резервация или при възникване на проблеми/промяна на Вашата резервация.
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и рекламации във връзка с направените от вас резервации и настанавяне в апартаментите в Диневи Ризорт.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст на гостите при онлайн резервиране. Личните ви данни ще бъдат предоставяни на трети лица във връзка с настаняването ви по комплекси, както и за извършването на трансфери от летище до нашите апартаменти и обратно.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни

* информация за контакт, например име, дата на раждане, адрес, имейл и телефонен номер

* информация от паспортни данни – номер паспорт, дата на издаване, Държава, ЕГН, пол (за регистрация при настаняване и при издаване на хотелско потвърждение за издаване на виза)
* информация и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за резервацията

Ако имате профил в сайта на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

* номер на профил
* история на резервациите при нас

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги.

Вашите лични данни, които се предоставят на комплекса, в който се намира апартамента на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД с цел настаняването ви са: име на гост, брой гости, номер на полет, дата и час.

Лични данни, които са необходими за извършването на трансфер на нашите гости от летище до апартаментите на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД и обратно са: име на гост, държава, брой гости, номер на полет, дата и час.

При настаняването ви на рецепция ще ви бъде извършена регистрация по паспортни данни, като за целта е необходим паспорт или лична карта на всеки гост. Служителите на ЛАГУНА ТУРС ООД на рецепциите са упълномощени да събират лични данни, в качеството си на служители на фирмата. Вашите данни могат да бъдат предоставяни на Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане и кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Данните се обработват в съответствие с Регламент /ЕС/ №2016/679 от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и националното ни законодателство в областта на защитата на лични данни. Обработването на Вашите лични данни е необходимо на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД, за да изпълни услугата по направената от вас резервация.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.
За клиенти с профил в сайта на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД ще запазим личните данни в продължение на 36 месеца след последната резервация.
За клиенти, които извършват резервация чрез мейл или по телефона, ще запазим личните данни в продължение на 6 месеца след последната резервация.

3.2. Политика за поверителност при директен маркетинг

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.

За да подобрим Вашето преживяване при нас (в комплексите на Диневи Ризорт), ще Ви изпращаме подходяща информация, ще Ви препоръчваме оферти и апартаменти, ще Ви напомняме за услуги по предишни ваши предпочитания и ще Ви предоставяме персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни резервации и прегледи на оферти, върху които сте кликвали, и на информация, която сте ни изпратили.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни

* информация за контакт, например имейл и телефонен номер
* върху какви оферти и настанявания сте кликвали

Ако имате профил в сайта на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:

* име
* възраст
* история на резервациите
* как сте навигирали и какви кликвания сте аправили в уебсайта

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат.

Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън фирма ЛАГУНА ТУРС ООД.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
Ако го направите, фирма ЛАГУНА ТУРС ООД няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия профил в сайта на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие.
Ще Ви считаме за неактивен клиент за маркетинг по електронната поща, ако не сте отворили нито един имейл през последната година. След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

3.3. Политика за поверителност при обслужване на клиенти

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и рекламации по резервации и настаняване, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, нашата чат функция, по телефон или чрез социалните мрежи.

Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с резервацията ви или настаняването ви.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

* информация за контакт, например име, имейл и телефонен номер

* информация от паспорт данни – номер паспорт, дата на издаване, Държава, ЕГН, пол
* информация и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за резервацията
* номер на профил или членство
* всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Администраторът на лични данни ЛАГУНА ТУРС ООД, би искал да Ви информира, че има въведени вътрешни правила относно обработката и сигурността на личните данни и гарантира, че обработените лични данни са достъпни само за надлежно упълномощени служители на фирмата. Съгласно договорите и пълномощните, които Администраторът на лични данни ЛАГУНА ТУРС ООД е подписал с обработващите лични данни, посочени тук, Вашите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ №2016/679 /Общ регламент за защита на данните/, както и българското законодателство за защита на личните данни.

Вашите лични данни, които се предоставят на управители на комплекси, в които се нахождават апартаментите на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД с цел настаняването ви са: имена, държава, брой гости, номер на полет, дата и час. Лични данни, които са необходими за извършването на трансфер на нашите гости от летище до апартаментите на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД и обратно са: имена, държава, брой гости, номер на полет, дата и час. При настаняването ви на рецепция ще ви бъде извършена регистрация по паспортни данни, като за целта, ни са необходими вашите данни по паспорт. Нашите служители на рецепциите на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД са упълномощени да събират лични данни, в качеството си на служители на фирмата

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 1 година след заминаването ви от резервираната почивка при нас.

В случай на оплаквания по време или след настаняването ви, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в продължение на 4 години.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимен интерес. Фирма ЛАГУНА ТУРС ООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.