УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Общи правила
1.1 Настоящите общи условия уреждат използването на интернет платформите LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG, софтуерните приложения към нея и предлаганите чрез тях електронни услуги (наричани по-долу “Услуги” ).
1.2. Платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG се поддържа и управлява от ЛАГУНА ТУРС ООД, със седалище и адрес на управление град Свети Влас 8256, к.к. Свети Влас, хотел „Лагуна“, община Несебър, област Бургас, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102150793.
1.3. При използване на интернет платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG и предлаганите чрез нея услуги, между Потребителя на услуги и Лагуна Турс ООД възникват договорни отношения, затова Потребителят следва да е пълнолетно лице според българското законодателство /навършило 18г./ и да се запознае внимателно с настоящите Общи условия.
1.4. Предмет на настоящите Общи Условия са предлаганите чрез платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG услуги – извършване от страна на Потребителя на резервация на настаняване в посочените в платформата комплекси, съгласно условията, подробно описани във всяка конкретна оферта, както и извършване на резервация на допълнителни услуги.
1.5 За да използва предлаганите чрез платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG услуги, Потребителят, чрез кликване с мишката на определеното за това място, преди финализиране на всяка резервация, следва да декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Финализирането на резервацията потвърждава, че Потребителят /заедно с всички придружаващи лица, включени в резервацията за ползване на същите услуги/, е запознат и е приел Общите условия.
1.6. Услугите, предоставяни чрез LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG са достъпни, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, чрез 3G/GPRS/HDA и чрез собствено хибридно приложение за мобилни телефони, базирани на iOS и Android операционни системи. Настоящите Общи условия са приложими, независимо от използваните от Потребителя устройство, операционна система, браузър или протокол.
1.7. Чрез платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG (и порталната мрежа към нея) могат да бъдат предоставяни и електронни услуги, предлагани и поддържани от трети лица, по силата на сключен между тях и „Лагуна Турс” ООД договор.
1.8. Предложените апартаменти за резервиране на сайта са собственост на трети лица, с които Лагуна Турс ООД има договорни отношения и извършва услуга по управление на имотите и оптимизиране на доходите от наеми, чрез предоставянето на имотите за почивка на туристи .
1.9. Снимките на апартаменти на сайта LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG и виртуалната разходка на сайта са примерни визуализации за този тип апартамент и не гарантират настаняване в точно този апартамент. Снимките и виртуалната разходка са инструмент за онажледяване на важни характеристики на типа апартамент – разпределение на стаите, стандарт на обзавеждане, изглед, достъпност.

II. Промени в общите условия
2. ЛАГУНА ТУРС ООД има право едностранно да променя съдържанието на настоящите Общи условия. Всички промени, отразени в настоящите Общи условия, влизат в сила веднага след тяхното публикуване на LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG.ME.

III. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Защитата на личните данни е от голямо значение за фирма ЛАГУНА ТУРС ООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Фирма ЛАГУНА ТУРС ООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

ЛАГУНА ТУРС ООД
Държава България
гр.Свети Влас, ул Одеса 1, хотел Лагуна ет5
управител Цена Димитрова Канариева
Упълномощен представител ……………………….
Регистрационен номер по ДДС: BG102150793

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в офиса на фирмата в Св.Влас на следните информационни носители: хартиен носител и на електронен такъв: база данни, имейл акаунти.

Кой има достъп до Вашите данни
Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън ЛАГУНА ТУРС ООД. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?
Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете ЛАГУНА ТУРС ООД , след което Вашите лични данни ще ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост:
Когато ЛАГУНА ТУРС ООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение. Имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате клиентски профил в ЛАГУНА ТУРС ООД, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от ЛАГУНА ТУРС ООД по всяко време, освен в следните ситуации:
* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
* имате резервация за почивка при нас,по която още не сте настанен
* имате неуреден дълг към ЛАГУНА ТУРС ООД, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
* ако сте били настанени в нашите апаратаменти, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата транзакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на ЛАГУНА ТУРС ООД. ЛАГУНА ТУРС ООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия „Лагуна Турс” ООД профил

Право на ограничение
Имате право да поискате ЛАГУНА ТУРС ООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на ЛАГУНА ТУРС ООД, ние ще ограничим обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, ЛАГУНА ТУРС ООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако ЛАГУНА ТУРС ООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на marketing@dineviresort.bg.

Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на marketing@dineviresort.bg и да напишете CЗД като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че ЛАГУНА ТУРС ООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

3.1. Политика за поверителност при онлайн резервации
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн резервиране на почивка, като обработваме Вашите резервации и при анулиране на същите, чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на резервация или при възникване на проблеми/промяна на Вашата резервация.
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и рекламации във връзка с направените от вас резервации и настанавяне в апартаментите в Диневи Ризорт.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст на гостите при онлайн резервиране. Личните ви данни ще бъдат предоставяни на трети лица във връзка с настаняването ви по комплекси, както и за извършването на трансфери от летище до нашите апартаменти и обратно.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
* информация за контакт, например име, дата на раждане, адрес, имейл и телефонен номер
* информация от паспортни данни – номер паспорт, дата на издаване, Държава, ЕГН, пол (за регистрация при настаняване и при издаване на хотелско потвърждение за издаване на виза)
* информация и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за резервацията

Ако имате профил в сайта на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:
* номер на профил
* история на резервациите при нас

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги.
Вашите лични данни, които се предоставят на комплекса, в който се намира апартамента на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД с цел настаняването ви са: име на гост, брой гости, номер на полет, дата и час.
Лични данни, които са необходими за извършването на трансфер на нашите гости от летище до апартаментите на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД и обратно са: име на гост, държава, брой гости, номер на полет, дата и час.
При настаняването ви на рецепция ще ви бъде извършена регистрация по паспортни данни, като за целта е необходим паспорт или лична карта на всеки гост. Служителите на ЛАГУНА ТУРС ООД на рецепциите са упълномощени да събират лични данни, в качеството си на служители на фирмата. Вашите данни могат да бъдат предоставяни на Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане и кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.
Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Данните се обработват в съответствие с Регламент /ЕС/ №2016/679 от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и националното ни законодателство в областта на защитата на лични данни. Обработването на Вашите лични данни е необходимо на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД, за да изпълни услугата по направената от вас резервация.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.
За клиенти с профил в сайта на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД ще запазим личните данни в продължение на 36 месеца след последната резервация.
За клиенти, които извършват резервация чрез мейл или по телефона, ще запазим личните данни в продължение на 6 месеца след последната резервация.

3.2. Политика за поверителност при директен маркетинг

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.
За да подобрим Вашето преживяване при нас (в комплексите на Диневи Ризорт), ще Ви изпращаме подходяща информация, ще Ви препоръчваме оферти и апартаменти, ще Ви напомняме за услуги по предишни ваши предпочитания и ще Ви предоставяме персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни резервации и прегледи на оферти, върху които сте кликвали, и на информация, която сте ни изпратили.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
* информация за контакт, например имейл и телефонен номер
* върху какви оферти и настанявания сте кликвали
Ако имате профил в сайта на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:

* име
* възраст
* история на резервациите
* как сте навигирали и какви кликвания сте направили в уебсайта

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат.
Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън фирма ЛАГУНА ТУРС ООД.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация.
Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
Ако го направите, фирма ЛАГУНА ТУРС ООД няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.
Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия профил в сайта на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие.
Ще Ви считаме за неактивен клиент за маркетинг по електронната поща, ако не сте отворили нито един имейл през последната година. След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

3.3. Политика за поверителност при обслужване на клиенти

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и рекламации по резервации и настаняване, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, нашата чат функция, по телефон или чрез социалните мрежи.
Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с резервацията ви или настаняването ви.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

* информация за контакт, например име, имейл и телефонен номер
* информация от паспорт данни – номер паспорт, дата на издаване, Държава, ЕГН, пол
* информация и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за резервацията
* номер на профил или членство
* всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Администраторът на лични данни ЛАГУНА ТУРС ООД, би искал да Ви информира, че има въведени вътрешни правила относно обработката и сигурността на личните данни и гарантира, че обработените лични данни са достъпни само за надлежно упълномощени служители на фирмата. Съгласно договорите и пълномощните, които Администраторът на лични данни ЛАГУНА ТУРС ООД е подписал с обработващите лични данни, посочени тук, Вашите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ №2016/679 /Общ регламент за защита на данните/, както и българското законодателство за защита на личните данни.

Вашите лични данни, които се предоставят на управители на комплекси, в които се нахождават апартаментите на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД с цел настаняването ви са: имена, държава, брой гости, номер на полет, дата и час. Лични данни, които са необходими за извършването на трансфер на нашите гости от летище до апартаментите на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД и обратно са: имена, държава, брой гости, номер на полет, дата и час. При настаняването ви на рецепция ще ви бъде извършена регистрация по паспортни данни, като за целта, ни са необходими вашите данни по паспорт. Нашите служители на рецепциите на фирма ЛАГУНА ТУРС ООД са упълномощени да събират лични данни, в качеството си на служители на фирмата

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 1 година след заминаването ви от резервираната почивка при нас.
В случай на оплаквания по време или след настаняването ви, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в продължение на 4 години.
Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимен интерес. Фирма ЛАГУНА ТУРС ООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.

IV. Условия за поръчка на услуги

4.1. Всяка онлайн резервация чрез платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG ще бъде счетена за акт за закупуване на съответната услуга – хотелско настаняване и/или допълнителни услуги, обект на резервацията.

4.2. При резервация на настаняване чрез платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG потребителят избира сам онлайн период на престой, апартамент и цена, добавя или не допълнителни услуги и заплаща изцяло или частично, според условия, избраните услуги чрез дебитна или кредитна карта през портала за онлайн разплащане в сайта.
След като е направил и платил резрвацията си онлайн, Потребителят получава на мейл линк за промени и анулации, които са възможни/валидни спрямо услаовията произтичащи от самата резервация.

4.3 При резервация на настаняване чрез бланката за запитване за резервации на платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG потребителят изпраща запитване чрез попълване на публикуваната форма.
В отговор на запитването, Потребителят получава електронно писмо, съдържащо информация относно конкретната оферта: възможността за предоставянето й в посочения от Потребителя период, вид и брой на резервираните стаи в избрания хотел, вид хранене, допълнителни услуги и условия за плащане.
Преди да извърши плащането Потребителят може да промени параметрите на заявените услуги. След изпращане на заявката с окончателните параметри на услугите, Потребителят получава ново електронно писмо с конкретната оферта по зададените параметри.
Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да проследи съответствието на всички заявени от него параметри, както и да заплати опеделената за услугата цена в пълен размер, в срок до 48 часа, считано от получаването на електронното писмо с конкретната оферта, като избере един от наличните начини (методи) на плащане, посочени по-долу в настоящите Общи условия.

4.4. В случай, че заявените услуги не бъдат заплатени в рамките на 48 часа от получаването на електронното писмо с конкретната оферта, същата се счита за оттеглена и направената резервация автоматично се анулира. Потребитлят няма да поручи отделен мейл информиращ за анулацията.

4.5. След извършване на плащането, на въведения от Потребителя адрес на електронна поща се получава Потвърждение на резервацията с референтен номер и всички данни по резервацията. След получаване на дължимата сума ЛАГУНА ТУРС ООД, на електронна поща на Потребителя се получава линк за изтегляне на фактура за извършеното плащане.

V. Цени и заплащане

5.1. Цените, посочени в платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG са брутни, с включен в зависимост от услугата 9% или 20% ДДС и курортен данък. Към цените на услугите не се дължат допълнителни такси за резервация, независимо от избрания начин за плащане.

5.2. Общата цена, дължима от Потребителя за заявените от него услуги, се изчислява автоматично, в зависимост от броя и вида на резервираните услуги, на броя ползващи ги лица /възрастни и/или деца/ и от актуалната ценова оферта за съответната услуга.

5.3. ЛАГУНА ТУРС ООД запазва правото си да променя цените и специалните оферти в платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG , в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

5.4 ЛАГУНА ТУРС ООД не изисква от клиентите начален депозит срещу опазване на имуществото в апартамента, но щети по имуществото или установяване на липси на такова по време на престоя на гостите и по тяхна вина, се заплащат по отделен ценоразпис, в лева или евро, на централната рецепция на Диневи Ризорт.

VІ.Възможни начини (методи) на плащане
Разплащането може да се осъществи по следните начини:

6.1. По електронен път с дебитна или кредитна карта

Платформата LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG поддържа следните дебитни/кредитни карти: Visa, Visa Electron, MasterCard Cards. При избор на този метод за плащане, Потебителят може да плати веднага с кредитна/дебитна карта през сертифицирания виртуален POS терминал на LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG (поддържан от обслужващата ни банка Райфайзен Банк АД). Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка, където Потребителят въвежда данните на своята карта – номер на карта, валидност и cvc код . Резервацията е гарантирана, а платената сума ще бъде върната на Потребителя в случай на анулация, в съответствие с условията за анулации, посочни в настоящите Общи условия. Не се начислява допълнителна такса при плащане с кредитна/дебитна карта.
В момента на online резервирането въведените суми ще бъдат автоматично изтеглени от картата на Потребителя при приключване на процеса на плащане.

6.3. Чрез банков трансфер
Плащането на цялата сума трябва да се извърши най-късно в срока, посочен в електронното писмо с конкретната оферта, като в основанието за плащане, задължително се вписва референтния номер на резервацията.
След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане или вносната бележка на електронен адрес: reservations@dineviresort.bg

VІІ. Резервация и настаняване. Аулации и промени. Неустойки

7.1 Резервации и настаняване

7. 1.1 Настоящите Общи условия задължават ЛАГУНА ТУРС ООД да осигури заявената и платена от Потребителя резервация на хотелско настаняване при посочените в нея условия.

7.1.2. Полето “Забележки” в резервационния формуляр няма задължителен характер за ЛАГУНА ТУРС ООД и всички желания на Потребителя, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.

7.1.3. За целта на резервацията, за деца се приемат само лицата, които нямат навършени 12 години към началната дата на ползването на услугите

7.1.4. В случай, че извънредни обстоятелства налагат ЛАГУНА ТУРС ООД да промени или анулира заявена и платена от Потребителя резервация на хотелско настаняване, ЛАГУНА ТУРС ООД уведомява Потребителя незабавно и Потребителят има право да избере една от следните алтернативи:
а) да приеме настаняване в хотел от същата или по-висока категория, а при невъзможност и при настаняване в обект с по-ниска категория, да му бъде възстановена разликата между заплатената услуга и реалната цена;
б) да анулира резервацията. В случай на анулиране на резервацията, поради извършени промени от страна на ЛАГУНА ТУРС ООД, заплатената от Потребителя сума подлежи на възстановяване в пълен размер, при условията и сроковете, определени по-долу.

7.2. Искания за анулация на платени резервации от страна на Потребителя се приемат само ако са извършени в писмен вид – по електронна поща на адрес reservations@dineviresort.bg

7.2.1. В случай на анулиране от страна на Потребителя на вече платена резервация или при непристигане/No-show/, Лагуна Турс ООД разглежда искането за връщане на заплатената от Потребителя сума след писмено поискване по електронна поща на адрес: reservations@dineviresort.bg или по факс +359 55468791. Заявлението трябва да съдържа: име и фамилия на Потребителя, номер на резервацията, основание,банкови реквизити (банка, номер на сметката, по която да бъде преведена сумата, титуляр). В този случай Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума, след приспадане на неустойката за анулация /в случай, че такава се дължи/, в срок до 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на писменото поискване.

7.2.2. Определени специални оферти, като ранна резервация и резервация в последната минута, не подлежат на анулация или промяна, като това изрично е упоменато на видно място в самите оферти.

7.2.3. В случай на анулиаране в период, за който вече са влезли в сила неустойки, платената сума по резервацията, която е предмет на анулиране, се възстановява на Потребителя след приспадане на дължимата сума за неустойка и след приспадане на направените разходи за трансфери на суми по тази резервация. Потребителят получава фактура за сумата на начислената неустойка

7.3. Неустойки при анулации

7.3.1.Неустойки при анулация на платени резервации за хотелско настаняване:

7.3.1.1. Анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване, при резервиране по тарифа ‘Лято 2018 цени’. В този случай Лагуна Турс ООД връща на клиента 100% от сумата по същия начин, по който е получила парите от него:
– ако плащането е получено с банков превод, възстановяването на сумата се прави с банков превод към същата сметка на клиента, като сумата се намаля с размера на банковата такса за това;
– ако плащането е получено онлайн с банкова карта през виртуален ПОС, то възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 работни дни
След този срок се дължи неустойка в размер на 30% от пълната сума по съответната резервация. При непристигане/No-show/ се удържа неустойка от 30% от дължимата сума.

7.3.1.2. Анулации със 100% неустойка се правят във всички случаи при резервиране по тарифа ‘Добре дошли’, независимо от датата на анулацията. Ако клиентът промени резервацията си (вместо да анулира) тогава новата резервация се преизчислява, без връщане на надплатена част. В този случай Лагуна Турс ООД може да добави допълнителна услуга в полза на клиента, според наличностите и периода .

7.3.1.3. Анулации на потвърдени и платени резервации по други тарифи, пакети и специални оферти се правят според условията на всяка от тях, ясно описани в страницата на съответната оферта.

7.3.1.4. Анулации на потвърдени и платени допълнителни услуги, напр. закуска, трансфер от летище, детска кошараи др може да се правят по всяко време преди пристигане с 100% връщане на платената сума, намалена с банковите такси. Вместо връщане, сумата може да се ползва за плащане на хотелското настаняване по същата резервация.

7.4. Промени на платени резервации

7.4.1.Искания за промяна в параметрите на платени резервации от страна на Потребителя се приемат само ако са извършени в писмен вид – по електронна поща на адрес reservations@dineviresort.bg.

7.4.2. Екипът на LAGUNA-TOURS.COM/DINEVIERSORT.BG ще направи всичко възможно да удовлетвори исканията на Потебителя за промяна на платена резервация, но не гарантира извършването й. Промени в платени резервации се извършват само при възможност и са валидни след получаване на писмено потвърждение на посочения от Потребителя електронен адрес.

7.4.3. При промяна в платена резервация е възможно да настъпят промени в цената на резервацията, съобразно новите условия. В този случай промяната в резервацията е валидна след извършване на допълнително заплащане от страна на Потребителя.

ЕКСКЛУЗИВНО

Резервирайте през нашия сайт и ще получите 2 шезлогна + 1 чадър на плажа, за нощувка, на апартамент!

Чадър + 2 шезлонга FREE